Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3580228
Ngày 15/8/2019 âm lịch, Trường Mầm non Tân Hưng tổ chức tết Trung thu cho các bé.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất