Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3580228
 • Trần Thị Xuân Lục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   02403580228
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn