Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3580228

Hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Ngày ban hành:
20/11/2017
Ngày hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2017
Ngày hiệu lực:
08/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực