Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Hương Lâm số 2

Hương Lâm
3.972.813
c1huonglam2@bacgiang.edu.vn