Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh
Điện thoại: 3.568.165
 13/10/17  Hoạt động - Sự kiện  917
Ngày 13/7/2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là Nghị quyết 19), theo đó một số nội dung về cơ chế, ...
 13/10/17  Hoạt động - Sự kiện  4460
Sáng ngày 13/9/2017, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020; triển khai Đề án đẩy mạnh dạy Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông giai đoạn ...