Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Nhóm trẻ Lớp Mẫu giáo Hoa Hồng Nhung đã khẳng định thương hiệu tại Bình Dương và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Nhóm trẻ Lớp Mẫu giáo Hoa Hồng Nhung được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.